Ritueelbegeleiding

Afscheid nemen doet pijn en geeft verdriet. Een zorgvuldig voorbereide en goed uitgevoerde afscheidsviering kan helpen de overgang te maken  van leven met de overledene naar een leven zonder hem of haar.

Als ritueelbegeleider help ik bij het vinden van een vorm van afscheid nemen die past bij de overledene en bij de nabestaanden. Ter voorbereiding voor het maken van een afscheidsdienst luister ik naar de verhalen van u als nabestaanden. Samen zoeken we naar woorden, beelden, symbolen muziek waarin de overledene gekend en herkend zal zijn. Wat was markant aan hem? Hoe herinnert u zich haar? Wat heeft hij voor u betekend? Wat markeerde haar levensweg? Wat is er misschien, hopelijk, niet voorbij aan hem?

Hoe het afscheid ingevuld wordt hangt af van de overledene en van de  nabestaanden. Ik wil me ervoor inzetten dat de persoonlijkheid van de overledene bij het afscheid  goed tot zijn/haar recht komt. Daarbij kan ik vanuit  mijn kennis en ervaring ideeën aandragen die aansluiten bij de levensovertuiging en spiritualiteit van zowel de overledene als de nabestaanden.

Wat kunt u van mij verwachten?

· Begeleiding en toespraak bij een uitvaartceremonie

· Een of meerdere voorgesprekken waarin de afscheidsviering wordt vastgesteld

· Ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan een persoonlijke afscheidsviering

· Aanreiken van passende teksten, gedichten & muziek

· Samen zoeken naar symbolen en rituelen

· Schrijven en uitspreken van een levensverhaal of overweging

· Voorgaan tijdens de afscheidsplechtigheid

· Nazorggesprek enkele weken na de uitvaart

 

Rouw– en Verliesbegeleiding

Telefoon: 06-16993788

E-mail: info@hartenkreet.com